Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά / L'Economia next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φορολογία Impost també taxació
η γραφειοκρατία la burocràcia
η ζήτηση la demanda
η προσφορά l'abastament
ο επιχειρηματίας l'empresari
το ελεύθερο εμπόριο lliure comerç
ο πληθωρισμός inflació
η ανάπτυξη creixement
η εργασία treball també ocupació
η εταιρία la societat
η αγορά el mercat
το μονοπώλιο el monopoli
η διεύθυνση la gestió també direcció
ο δασμός l'aranzel també tarifa
η ανεργία l'atur
η μαύρη αγορά el mercat negre
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας l'estat del benestar