Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / Economia domèstica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός el compte
η τράπεζα el banc
τα χρήματα els diners
η ανάληψη el reintegrament
η πληρωμή el pagament
τα μετρητά l'actiu
η πίστωση el crèdit
η χρέωση el dèbit
ο τόκος l'interès
η ανάλυση λογαριασμού l'extracte de compte
η υποθήκη la hipoteca
ο προϋπολογισμός el pressupost
η επένδυση la inversió
τα μερίδια les accions
η πιστωτική κάρτα la targeta de crèdit
η εταιρία κτηματικής πίστης societat de crèdit hipotecari