Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)πολιτική / Política next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση el debat
η κυβέρνηση el govern
το έθνος la nació
ο πρόεδρος el president el Cap del govern
ο προεδρεύων el president
ο βουλευτής el delegat també el representant
η κοινωνία la societat
η πολιτική la política
η δύναμη poder
ο κομμουνισμός comunisme
ο συντηρητισμός conservadorisme
ο φιλελευθερισμός liberalisme
ο σοσιαλισμός socialisme
ο καπιταλισμός capitalisme
ο φασισμός feixisme
η δικτατορία la dictadura
ο επικεφαλής του κράτους el Cap de l'Estat