Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / Religió i Fe next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η θρησκεία la religió
η πίστη la fe
η προσευχή la pregària també l'oració
η τελετή la ceremònia
το πνεύμα l'esperit
η ψυχή l'ànima
ο θεός el déu
ο ιερέας el capellà
θείο diví
άγιο sant també sagrat
ο παράδεισος el cel
η κόλαση l'infern
αιώνιο etern
ο δημιουργός el creador