Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατεύθυνση και θέση / Direcció i Posició next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ aquí
εκεί allí també allà
η κατεύθυνση la direcció
η απόσταση la distància
ο βορράς el nord
ο νότος el sud
η ανατολή l'est
η δύση l'oest
αριστερά esquerra
δεξιά dreta
μπροστά davant
πίσω darrera
μακριά lluny
κοντά prop