Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εργάτες / Treballadors next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο χτίστης el manobre
ο αγρότης l'agricultor
ο υδραυλικός el lampista
ο ηλεκτρολόγος l'electricista
ο οδηγός el conductor
ο μάγειρας el cuiner
ο σερβιτόρος el cambrer
ο υπάλληλος l'oficinista
ο μπάρμαν el bàrman