Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 2 / Frases curtes 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τακτικά regularment
εξαρτάται depèn
Εξίσου καλός tan agradable
Εργάζομαι για Treballant per
Τόσα πολλά tants
εκτός a més a més
έτσι ώστε per lo tant
όπως και να 'χει en qualsevol cas
Επιτρέπεται; Està permès?
ένα λεπτό un moment
Συνηθισμένοι άνθρωποι gent corrent
Η συνήθεια l'hàbit
πολύ απασχολημένος estic molt ocupat
Είμαι απασχολήμενος estic enfeinat
Και ούτω καθεξής i així successivament
Εν πρώτοις en primer lloc
Ανησυχώ estar preocupat