Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 1 / Frases curtes 1 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σωστά Correcte!
Όχι κι άσχημο No està malament!
Ευχαρίστησή μου És un plaer!
Στις υπηρεσίες σας Al teu servei
Ευχαριστώ πολύ Moltes gràcies!
Καθόλου De res!
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω Com et puc ajudar?
Συγνώμη Ho sento!
Απλά για να σιγουρευτώ Només per estar segur
Νομίζω Estic d'acord
Εξαρτάται Aixó depèn
Καλή ιδέα Bona idea!
Πάμε Anem
Είμαι χορτάτος Estic tip!
Πεινάω Tinc gana
Διψάω Tinc set