Φράσεις Ελληνικά με Αγγλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

επιχείρηση / business
Η πρόοδος σας σ' αυτό το μάθημα
Φράσεις που μάθατε 0
Φράσεις που απέμειναν για να μάθετε 14
Ερωτήσεις που απαντήσατε 0
ΠΡΟΟΔΟΣ 0 / 14 (0%)
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 0 / 0 (0%)
Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Αγγλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ανάπτυξη advertisement
trade
development
negotiation
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση