Αγγλικά : competition

Καταλανικά la competència
Τσεχικά konkurence
Γερμανικά die Konkurrenz
Ελληνικά ο ανταγωνισμός
Ισπανικά la competencia
Γαλλικά la concurrence
Ιταλικά la competizione
Ολλανδικά de concurrentie
Πολωνικά konkurs
Πορτογαλικά a concorrência
Ρουμανικά competiţia
Ρωσικά конкуренция
Σουηδικά konkurrens
Τουρκικά yarışma