Αγγλικά : distribution

Καταλανικά la distribució
Τσεχικά distribuce
Γερμανικά die Verteilung
Ελληνικά η διανομή
Ισπανικά la distribución
Γαλλικά la distribution
Ιταλικά la distribuzione
Ολλανδικά de distributie
Πολωνικά dytrybucja
Πορτογαλικά a distribuição
Ρουμανικά distribuţia
Ρωσικά распределение
Σουηδικά distribution
Τουρκικά dağıtım