Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέρη ενός βιβλίου / Partes de un Libro (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση la frase
η πρόταση la oración
η λέξη la palabra
η στίξη la puntuación
η παράγραφος el párrafo
το κεφάλαιο el capítulo
ο διάλογος el diálogo
η έκφραση η φράση la expresión
το γράμμα αλφαβήτου la letra
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου el contenido
το ευρετήριο ενός βιβλίου el índice
ο τίτλος ενός βιβλίου el título