Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το καθιστικό / le salon next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο καναπές le canapé
η τηλεόραση la télévision
το ραδιόφωνο la radio
οι κουρτίνες les rideaux
το χαλί le tapis
το ράφι l'étagère fem.
το περιοδικό le magazine
η εφημερίδα le journal
το διακοσμητικό la décoration
η εικόνα le tableau
η μουσική συλλογή les disques masc.