Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)υλικά / les matériaux next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
δέρμα le cuir
το υλικό le tissu
ξύλο le bois
τούβλο la brique
ύφασμα l'étoffe fem.
λινό la toile
μετάξι la soie
μαλλί la laine
λάστιχο le caoutchouc
πλαστικό le plastique
πέτρα la pierre