Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θηλαστικά / les mammifères next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το θηλαστικό le mammifère
το ζώο l'animal masc.
η γάτα le chat
η αγελάδα la vache
ο σκύλος le chien
η κατσίκα la chèvre
το άλογο le cheval
ο πίθηκος le singe
το γουρούνι le cochon when alive -le porc- when you eat it
ο αρουραίος le rat
το λιοντάρι le lion
η τίγρης le tigre
ο ελέφαντας l'éléphant masc.
η φάλαινα la baleine
το πρόβατο le mouton