Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέσα στο σώμα / à l'intérieur du corps next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η καρδιά le coeur
το κόκκαλο l'os masc.
η σπονδυλική στήλη la colonne vertébrale
το στομάχι l'estomac masc.
ο πνεύμονας le poumon
το συκώτι le foie
το νεφρό le rein
το αίμα le sang
το νεύρο le nerf
ο μυς le muscle