Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στην πόλη / en ville next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το κτίριο le bâtiment
η εκκλησία l'église fem.
το νοσοκομείο l'hôpital masc.
η βιβλιοθήκη la bibliothèque
το σχολείο l'école fem.
ο σταθμός la gare
το πάρκο le parc
το δημαρχείο l'hôtel de ville masc. la mairie
η πισίνα la piscine
το γυμναστήριο la halle des sports
το ταχυδρομείο la poste
το αστυνομικό τμήμα le poste de police