Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στη δουλειά / au travail next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο συνάδελφος le collègue la collègue
ο μισθός le salaire
ο διευθυντής le manager
ο υπάλληλος l'employé l'employée
η σύσκεψη la réunion
η αναφορά le rapport
ο χαρτοφύλακας l'attaché-case masc.
ο πελάτης le client la cliente
η αργία les vacances fem.
η σύνταξη la retraite
το εμπόριο le métier
το προσόν la qualification
το επάγγελμα la profession
το διάλειμμα φαγητού la pause déjeuner