Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)πολιτική / la politique next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση le débat
η κυβέρνηση le gouvernement
το έθνος la nation
ο πρόεδρος le président
ο προεδρεύων le président
ο βουλευτής le représentant
η κοινωνία la société
η πολιτική la politique
η δύναμη le pouvoir
ο κομμουνισμός le communisme
ο συντηρητισμός le conservatisme
ο φιλελευθερισμός le libéralisme
ο σοσιαλισμός le socialisme
ο καπιταλισμός le capitalisme
ο φασισμός le fascisme
η δικτατορία la dictature
ο επικεφαλής του κράτους le chef d'état