Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο νόμος / la loi next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η εξουσία les autorités
ο νόμος la loi
το έγκλημα le crime
η αστυνομία la police
η δικαιοσύνη la justice
το δικαστήριο le tribunal
το αδίκημα l'offense fem.
το κατηγορητήριο l'accusation fem.
ο δικηγόρος l'avocat masc.
ο εγκληματίας le criminel
ο ισχυρισμός l'allégation fem.
ο κατηγορούμενος l'accusé masc.
η φυλακή la prison
ο δικαστής le juge
η ποινή η φυλακή la condamnation
η δικαστική υπόθεση l'affaire en jugement