Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεταφορές / les transports next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το πλοίο le bateau
το καράβι le navire
το τρένο le train
το αεροδρόμιο l'aéroport masc.
η πτήση le vol
το λιμάνι le port
το αεροπλάνο l'avion masc.
η κράτηση la réservation
το εισιτήριο le billet
ο σιδηροδρομικός συρμός le wagon de chemin de fer
το τσεκ ιν l'enregistrement masc.
το τελωνείο εισαγωγή εξαγωγή les douanes fem.