Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / l'algèbre et l'arithmétique next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση l'approximation fem.
Η σταθερά la constante
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους la grandeur
Ο όρος la limite
Ο άγνωστος l'inconnu
Η μεταβλητή la variable
Ο κόμβος le noeud
Τυχαίο arbitraire
Επαναλαμβανόμενο récurrent