Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / la géométrie et la trigonométrie next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος la circonférence
Η διάμετρος le diamètre
Ο γεωμετρικός τόπος le lieu
Η εφαπτομένη la tangente
Το ημίτονο le sinus
Το συνημίτονο le cosinus
Η λοξή γωνία l'oblique fem.
Η κάθετη la perpendiculaire
Η γωνία l'angle masc.
Η γραμμή la ligne