Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατεύθυνση και θέση / direction et position next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ ici
εκεί
η κατεύθυνση la direction
η απόσταση la distance
ο βορράς le nord
ο νότος le sud
η ανατολή l'est
η δύση l'ouest
αριστερά à gauche
δεξιά à droite
μπροστά l'avant
πίσω l'arrière
μακριά loin
κοντά près