Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / les nombres et les fractions next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης le diviseur
Το κλάσμα la fraction
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο l'inverse masc.
Ο αριθμητής le numérateur
Το πηλίκο le quotient
Ο παρονομαστής le dénominateur
Το πολλαπλάσιο le multiple
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες le nombre premier
Το γινόμενο le produit
Ο αντίστροφος la réciproque