Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / la mécanique next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα la vitesse
Ο όγκος le volume
Η δύναμη la force
Η μάζα la masse
Η επιτάχυνση l'accélération fem.
Το πλάτος της ταλάντωσης l'amplitude fem.
Ο μοχλός le levier
Το υπομόχλιο le point d'appui
Το φορτίο la charge
Η αδράνεια l'élan masc.
Το έμβολο le piston
Το βλήμα le projectile
Η τροχαλία la poulie
Το εκκρεμές le pendule