Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 2 / Locutions plus longues 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Μου ακούγεται διασκεδαστικό Cela me semble amusant
Νοσταλγείς το σπίτι σου; Est-ce que vous regrettez votre pays ?
Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου Je me sens vraiment chez moi
Με δική σου πρωτοβουλία De votre propre initiative
Όσο το σκέφτομαι Pendant que j'y pense
Με την εξάσκηση γινόμαστε τέλειοι C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Δεν πρόσεξα Je n'ai pas fait attention
Δε φαίνεται πολύ σοβαρό ça ne parait pas très sérieux
τι ακούγεται Voilà la rumeur
Είναι απλά η δουλειά μου C'est juste mon travail
σκοτώνομαι από δυστύχημα mourir d'un accident
Συμφωνώ μαζί σου Je suis d'accord avec vous