Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 3 / Locutions plus longues 3

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; Avez-vous l'intention de lui écrire ?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα Je suis d'accord avec vous sur le sujet
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες Les deux mots sont quasiment identiques
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια Les deux tables sont exactement les mêmes
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες C'est difficile de changer d'habitude
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε Je me rappelle de la dernière fois où nous l'avons vu
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι Si vous l'écrivez, c'est plus facile à retenir
Όποτε συμβεί αυτό Quel que soit le moment où cela peut se produire
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο Celui-ci est tout aussi beau que celui-là