Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

στο δρόμο / per strada (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το μαγαζί il negozio
ο δρόμος la strada
η πόλη la città
ο τοίχος il muro
ο μανάβης il droghiere
ο κρεοπώλης il macellaio
ο ανθοπώλης il fioraio
το περίπτερο l'edicola la
το πεζοδρόμιο il marciapiede
ο ποδηλάτης il ciclista
η διάβαση πεζών le strisce pedonali