Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Μηχανική / meccanica (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα la velocità
Ο όγκος il volume
Η δύναμη la forza
Η μάζα la massa
Η επιτάχυνση l'accelerazione
Το πλάτος της ταλάντωσης l'ampiezza
Ο μοχλός la leva
Το υπομόχλιο il fulcro
Το φορτίο Il carico
Η αδράνεια il momento
Το έμβολο il pistone
Το βλήμα il proiettile
Η τροχαλία la carrucola
Το εκκρεμές il pendolo