Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δημόσιοι λειτουργοί / Servizi pubblici (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο αστυνομικός il poliziotto
ο πολιτικός il politico
ο διαχειριστής l'amministratore
ο στρατιώτης il soldato
ο ναύτης il marinaio
ο ταχυδρόμος il postino
ο οδηγός λεωφορείου l'autista di bus
ο σκουπιδιάρης l'operatore ecologico
ο τροχονόμος il vigile