Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / 10 から 19 まで next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Δέκα じゅう じゅう
Έντεκα Έντεκα じゅういち jûichi じゅういち
Δώδεκα じゅうに jûni じゅうに
Δεκατρία じゅうさん jûsan じゅうさん
Δεκατέσσερα じゅうし jûshi じゅうし
Δεκαπέντε じゅうご jûgo じゅうご
Δεκαέξι Δεκάξι じゅうろく jûroku じゅうろく
Δεκαεπτά Δεκαεφτά じゅうしち jûshichi じゅうしち
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ じゅうはち jûhachi じゅうはち
Δεκαεννέα Δεκαεννιά じゅうく jûku じゅうく