Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / 20以上の数 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Είκοσι にじゅう nijû にじゅう
Είκοσιένα にじゅういち nijûichi にじゅういち
Τριάντα さんじゅう sanjû さんじゅ
Σαράντα よんじゅう、しじゅう yonjû, shijû よんじゅう、しじゅう
Πενήντα ごじゅう gojû ごじゅう
Εξήντα ろくじゅう rokujû ろくじゅう
Εβδομήντα ななじゅう nanajû ななじゅう
Ογδόντα はちじゅう hachijû はちじゅう
Ενενήντα きゅうじゅう kyûjû きゅうじゅう
Εκατό ひゃく hyaku ひゃく
Χίλια せん sen せん
Ένα εκατομμύριο ひゃくまん hyakuman ひゃくまん