Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)βάζω και παίρνω / 置く と 取る next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Εγώ βάζω 私は置く watashiwa oku わたしはおく
Εσύ βάζεις あなたは置く anatawa oku あなたはおく
Αυτό βάζει 彼 は置く karewa oku かれはおく
Εμείς βάζουμε 私たちは置く watashitachiwa oku わたしたちはおく
Εσείς βάζετε あなたたちは置く anatatachiwa oku あなたちはおく
Αυτοί βάζουν あのひとたちは置く anohitotachiwa oku あのひとたちはおく
Εγώ παίρνω 私は取る watashiwa toru わたしはとる
Εσύ παίρνεις あなたは取る anatawa toru あなたはとる
Αυτό παίρνει 彼 は取る karewa toru かれはとる
Εμείς παίρνουμε 私たちは取る watashitachi wa toru わたしたちはとる
Εσείς παίρνετε あなたたちは取る anatatachiwa toru あなたちはとる
Αυτοί παίρνουν あのひとたちは取る anohitotachiwa toru あのひとたちはとる