Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / 行く、来る next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Εγώ πηγαίνω 私は行く watashiwa iku わたしはいく
Εσύ πηγαίνεις あなたは行く anatawa iku あなたはいく
Αυτό πηγαίνει 彼 は行く karewa iku かれはいく
Εμείς πηγαίνουμε 私たちは行く watashitachiwa iku わたしたちはいく
Εσείς πηγαίνετε あたなたちは行く anatatachiwa iku あなたちはいく
Αυτοί πηγαίνουν あのひとたちは行く anohitotachiwa iku あのひとたちはいく
Εγώ έρχομαι 私は来る watashiwa kuru わたしはくる
Εσύ έρχεσαι あなたは来る anatawa kuru あなたはくる
Αυτό έρχεται 彼は来る karewa kuru かれはくる
Εμείς ερχόμαστε 私たちは来る watashitachiwa kuru わたしたちはくる
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε あなたたちは来る anatatachiwa kuru あなたちはくる
Αυτοί έρχονται あのひとたちは来る anohitotachiwa kuru あのひとたちはくる