Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / 書斎 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
το γραφείο tsukue つくえ
η καρέκλα 椅子 isu いす
το βιβλίο hondana ほん
το στυλό ペン pen ぺん
το μολύβι 鉛筆 enpitsu えんぴつ
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής コンピュータ konpyûta こんぴゅーた
το τηλέφωνο 電話 denwa でんわ
το φωτιστικό διαβάσματος 読書ランプ dokusho どくしょ
η αρχειοθήκη ファイルキャビネット fairukyabinetto ふぁいるきゃびねっと