Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέσα στο σώμα / 体の中 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η καρδιά 心臓 shinzô しんぞう
το κόκκαλο hone ほね
η σπονδυλική στήλη 背骨 sebone せぼね
το στομάχι I
ο πνεύμονας hai はい
το συκώτι 肝臓 kanzô かんぞう
το νεφρό 腎臓 jinzô じんぞう
το αίμα 血液 ketsueki けつえき
το νεύρο 神経 shinke'i しんけい
ο μυς 筋肉 kin'niku きんにく