Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / 数学(すうがく)の基礎 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Πρόσθεση 足し算 tashizan たしざん
Αφαίρεση 引き算 hikizan ひきざん
Διαίρεση 割り算 warizan わりざん
Πολλαπλασιασμός 掛け算 kakezan かけざん
Το άθροισμα wa
Το αποτέλεσμα 結果 kekka けっか
Το σύνολο 総合計 sôgôsei そうごうけい
Το άπειρο 無限 mugen むげん
Μηδέν ぜろ zero ぜろ
Η αναλογία ritsu りつ
Το τρίγωνο 三角 sankaku さんかく
Το τετράγωνο 四角 shikaku しかく
Το ορθογώνιο 長方形 chôhôkei ちょうほうけい
Ο κύκλος en えん
Άλγεβρα 代数 daisû だいすう
Γεωμετρία 幾何 kika きか
Ο υπολογισμός 計算 keisan けいさん