Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / 機械 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Η ταχύτητα 速度 sokudo そくど
Ο όγκος ryô りょう
Η δύναμη chikara ちから
Η μάζα かさ kasa かさ
Η επιτάχυνση 加速 kasoku かそく
Το πλάτος της ταλάντωσης 振幅 shinpuku しんぷく
Ο μοχλός レバー rebâ ればー
Το υπομόχλιο 支点 shiten してん
Το φορτίο 加重 kajû かじゅう
Η αδράνεια 運動量 undôryô うんどうりょう
Το έμβολο ピストン pisuton ぴすとん
Το βλήμα 発射体 hasshatai はっしゃたい
Η τροχαλία プーリー pûrî ぷーりー
Το εκκρεμές ふりこ furiko ふりこ