Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / 数(かず)と分数 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Ο διαιρέτης 序数 josû じょすう
Το κλάσμα 分数 bunsû ぶんすう
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο 反比例 hanpire'i はんぴれい
Ο αριθμητής 分子 bunshi ぶんし
Το πηλίκο shô しょう
Ο παρονομαστής 分母 bunbo ぶんぼ
Το πολλαπλάσιο 掛け算 kakezan かけざん
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες 素数 sosû そすう
Το γινόμενο seki せき
Ο αντίστροφος 逆数 gyakusû ぎゃくすう