Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εργάτες / 労働者 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
ο χτίστης 建築業者 kenchiku gyôsha けんちくぎょうしゃ
ο αγρότης 農家 nôka のうか
ο υδραυλικός 配管工 haikankô はいかんこう
ο ηλεκτρολόγος 電気工 denkikô でんきこう
ο οδηγός 運転手 untenshu うんてんしゅ
ο μάγειρας 料理人 ryôrinin りょうりにん
ο σερβιτόρος ウェイター uweitâ うぇいたー
ο υπάλληλος 事務員 jimu'in じむいん
ο μπάρμαν バーテンダー bâtendâ ばーてんだー