Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / 本の一部 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
η φράση フレーズ furêzu ふれーず
η πρόταση センテンス sentensu せんてんす
η λέξη 単語 tango たんご
η στίξη 句読法 kutôhô くとうほう
η παράγραφος 段落 danraku だんらく
το κεφάλαιο shô しょう
ο διάλογος 対話 ta'iwa たいわ
η έκφραση η φράση 表現 フレーズ hyôgen furêzu ひょうげん、ふれーず
το γράμμα αλφαβήτου アルファベットの文字 arufabetto no moji あるふぁべっとのもじ
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου 本の目次 hon no mokuji ほんのもくじ
το ευρετήριο ενός βιβλίου 本の索引 hon no saku'in ほんのさくいん
ο τίτλος ενός βιβλίου 本の題名 hon no daimei ほんのだいめい