Φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 3 / 長文 3

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιαπωνικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ιαπωνικά
φράση σχόλιο φράση Romaji σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; 彼に手紙を書くつもりですか? kare ni tegami wo kaku tsumori desuka ? かれにてがみをかくつもりですか?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα その件についてあなたに賛成です sono ken ni tsuite anatani sanse'i desu そのけんについてあなたにさんせいです
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες この二つの言葉はほとんど同じです kono futatsu no kotoba wa hotondo onaji desu このふたつのことばはほとんどおなじです
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια この二つのテーブルは全く同じです kono futatsu no têburuwa mattaku onajidesu このふたつのてーぶるはまったくおなじです
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες 習慣を変えるのは難しい shûkan wo kaeru nowa muzukashî しゅうかんをかえるのはむずかしい
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε 私たちが最後に彼に会った時を覚えています watashi tachi ga saigoni kare ni atta toki wo obo'ete'imasu わたしたちがさいごにかれにあったときをおぼえています
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι 書き留めれば楽に覚えられます kakitomereba rakuni obo'eraremasu かきとめればらくにおぼえられます
Όποτε συμβεί αυτό 何が起ころうと nani ga okorôto なにがおころうと
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο これはあれと同じくらい良いです korewa areto onajikurai îdesu これはあれとおなじくらいです