Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / जाणे आणी येणे next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Εγώ πηγαίνω मी जातो/ जाते Mi Jaato/jaate Depending on the gender (masculine- jaato, feminine-jaate)
Εσύ πηγαίνεις तु जा tu Jaa
Αυτό πηγαίνει तो जातो to Jaato
Εμείς πηγαίνουμε आम्ही जातो AAmhee Jaato
Εσείς πηγαίνετε तुम्ही जा tumhee Jaa
Αυτοί πηγαίνουν ते जातात te Jaatat
Εγώ έρχομαι मी येतो/येते Mi Yeto/yete Depending on the gender (masculine- yeto, feminine-yete)
Εσύ έρχεσαι तु ये tu Ye
Αυτό έρχεται तो येतो to Yeto
Εμείς ερχόμαστε आम्ही येतो AAmhee Yeto
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε तुम्ही येता tumhee Ya
Αυτοί έρχονται ते येतात te Yetat