Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / करणे आणी असणे next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Εγώ κάνω मि करतो Mi Karto/ karate Depending on the gender (masculine- karato, feminine-karate)
Εσύ κάνεις तु कर tu Kar
Αυτό κάνει तो करतो to Katro
Εμείς κάνουμε आम्ही करतो Aamhee Karto
Εσείς κάνετε तुम्ही करा tumhee Kara
Αυτοί κάνουν ते करतात te Kartat
Εγώ φαίνομαι मी आहे Mi Aahe
Εσύ φαίνεσαι तु आहेस tu Aahes
Αυτό φαίνεται तो आहे to Aahe
Εμείς φαινόμαστε आम्ही आहोत Aamhee Aahot
Εσείς φαίνεστε तुम्ही आहात tumhee Aahat
Αυτοί φαίνονται ते आहेत te Aahet