Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ηθικές αξίες / गुण next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
καλός चांगले Chaangle
κακός खराब Kharaab
σατανικός वाईट VaaeeT (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
σωστός बरोबर Barobar
λάθος चूक Chook
η αρετή सद्गुण SadguN
η αμαρτία पापीपणा PaapeepaNaa
η αθωωότητα निष्पापपणा NishpaapapaNaa
η ενοχή अपराधीपणा AparaadheepaNaa
ο σεβασμός आदर Aadar
η περιφρόνηση अनादर Anaadar