Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)άνθρωποι / लोक next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
όλοι सगळे SagLe
κανείς कोणिही नाही KoNihee Naahee
κάποιος कोणीतरी KoNeetaree
το μωρό बाळ BaaL
το παιδί बाळक BaaLak
το αγόρι मुलगा Mulgaa
το κορίτσι मुलगी Mulgee
η γυναίκα स्त्री Stree
ο άντρας पुरुष Puroosh
η μητέρα आई Aai
ο πατέρας बाबा Baba
η αδερφή बहीण BaheeN
ο αδερφός भाऊ Bhaaoo
η οικογένεια कुटुंब KuTumb (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)