Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / शारिरिक गुण next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
χοντρός जाड JaaD D' to be pronounced as 'D" in 'do'
αδύνατος बारिक Baarik
ψηλός ऊंच Oonch
κοντός बुटका BuTka (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
δυνατός बलवान Balwaan
αδύναμος दूबळा DoobLaa
μεγάλος मोठे MoTha
μικρός लहान Lahaan
μακρύς लांब Laamb
κοντός छोटे ChhoTa (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
βαθύς खोल Khol
ρηχός उथळ OothaL
ψηλός वर Var
χαμηλός खाली Khol
βαρύς जड JaD D' to be pronounced as 'D" in 'do'
ελαφρύς हलके Halke