Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)χρόνος / वेळ next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
το δευτερόλεπτο क्शण KhshaN
το λεπτό घटिका GhaTika (Cap.T pronounce as "T" in tall or toll)
η μέρα दिवस Divas
η εβδομάδα अठवडा AthawaDaa D' to be pronounced as 'D" in 'do'
ο μήνας महिना Mahinaa
ο χρόνος वर्ष Varsha
το φθινόπωρο ग्रिष्म Grishma
η άνοιξη वसंत Vasant
ο χειμώνας हीवाळा HeewaaLaa
το καλοκαίρι उन्हाळा OonhaaLaa
ο χρόνος वेळ VeL
το ρολόι घड्याळ GhadyaaL
το πρωί सकाळ SakaaL
η νύχτα रात्र Raatra