Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά / economie next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φορολογία de belastingheffing
η γραφειοκρατία de bureaucratie
η ζήτηση de vraag
η προσφορά het aanbod
ο επιχειρηματίας de ondernemer
το ελεύθερο εμπόριο vrije handel
ο πληθωρισμός de inflatie
η ανάπτυξη de groei
η εργασία de arbeid
η εταιρία de rechtspersoon
η αγορά de markt
το μονοπώλιο het monopolie
η διεύθυνση het bestuur
ο δασμός het tarief
η ανεργία de werkloosheid
η μαύρη αγορά de zwarte markt
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας de welzijnsstaat